Projekt „Aktywne postawy młodzieży” wystartował!

wpis w: DCW | 0

Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje projekt „Aktywne postawy młodzieży” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Działania rozpoczęły szkolenia wolontaryjne prowadzone dla młodzieży w wieku 15-29 lat z terenu województwa świętokrzyskiego. Obejmują one podstawowe informacje dotyczące tej sfery działalności społecznej.

Do projektu została zrekrutowana grupa 20 młodych osób zainteresowanych aktywnością obywatelską. Pierwsze spotkanie z nimi odbyło się 29 maja 2018 roku w Centrum Integracji Społecznej. Założenia projektowe przybliżył im ks. Krzysztof Banasik, z-ca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej. Z harmonogramem działań grupę zapoznał Damian Zegadło, koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu.

Tego samego dnia odbyła się także debata z członkami Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W spotkaniu z młodymi wzięli udział Bernard Antos, sekretarz Województwa Świętokrzyskiego, Agnieszka Piwnik-Piecyk, przewodnicząca Świętokrzyskiej Działalności Rady Pożytku Publicznego, Leszek Wnętrzak, kierownik Oddziału Kultury Fizycznej i Turystyki w Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Agnieszka Dudek, przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych Agnieszka Kmiecik (Centrum Europy Lokalnej) i Michał Piasecki (Homo Politicus).

Młodzi uczestnicy projektu mieli okazję poznać funkcjonowanie departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz zadania Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Po wspólnym poczęstunku uczestnicy projektu udali się także na seans do kina w ramach części integracyjnej.

Relacja ze spotkania na stronie Urzędu Marszałkowskiego: https://www.swietokrzyskie.pro/mlodziez-poznawala-swietokrzyska-rade-dzialalnosci-pozytku-publicznego/