Projekt dla młodych na finiszu

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

W dniu 5 grudnia 2018 roku podczas Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu odbyła się prezentacja działań podjętych w ramach projektu „Aktywne postawy młodzieży” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu wzięło udział ok. 180 osób.

Dzięki projektowi udało się przeszkolić 125 osób z podstawowej wiedzy na temat wolontariatu i zaktywizować 20 młodych osób. Zaangażowali się w działania wolontaryjne, m.in. zbiórki żywności, kwesty oraz wolontariat na rzecz placówek pomocy. Pomogli także w przeprowadzeniu akcji „Szalik z dobroci”.

W ramach założeń projektowych przeprowadzono 3 spotkania ewaluacyjno-superwizyjne służące pogłębianiu wiedzy i umiejętności wolontariuszy (z psychologiem i pracownikiem socjalnym stykającym się z trudnymi problemami społecznymi). W ramach edukacji kulturalnej, uspołeczniającej odbyły się wyjścia wolontariuszy do muzeum, teatru, kina. W świetlicach i klubach młodzieżowych przeprowadzone zostały spotkania dotyczące wolontariatu.

W listopadzie zostały przeprowadzone 3 warsztaty: dziennikarski, artystyczny w Instytucie Designu oraz historyczny w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach. Tematyka obejmowała wiedzę teoretyczną i praktyczną. W archiwum młodzi mieli okazję pomóc w oczyszczaniu starych dokumentów.