Promujemy dobro!

wpis w: DCW | 0

Czas pandemii koronawirusa zamknął wiele osób w domach. Ograniczył także działania wolontaryjne. Ten okres na szczęście wzbudził w nas także piękne postawy i zachowania. Nasze centrum wraz z wolontariuszami postanowiło włączyć się także w te działania.

W świecie wirtualnym przeprowadziliśmy akcję społeczną promującą służby medyczne.

Nasi wolontariusze są różnych zawodów. Mamy także osoby ze służb medycznych, którzy w dzisiejszych czasach zawodowo stają w pierwszej linii walki z pandemią. Przez tą akcję, chcieliśmy im podziękować. Są to przede wszystkim pielęgniarki: Wiola, Beata, Patrycja, Basia, Agnieszka, Malwina, Ania.

Dziękujemy, że jesteście!

Akcja odbyła się w ramach zadania publicznego “Wolontariat otwiera drzwi” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.