Rozpoczęła się Wakacyjna Akcja Caritas

wpis w: DCW | 0

Nadeszły wyczekiwane przez uczniów wakacje. Caritas Diecezji Kieleckiej jak co roku przygotowała kolonie oraz półkolonie dla dzieci i młodzieży z diecezji kieleckiej. Pierwsza grupa wyjedzie 3 lipca na turnus kolonijny do Zakopanego. W bieżącym roku turnusy odbędą się w Pogorzelicy i Chłapowie nad M. Bałtyckim, Zakopanem i w Kaczynie. Kolonie Caritas przeznaczone są głównie dla dzieci z rodzin doświadczających problemów ubóstwa, zagrożonych patologiami i różnymi dysfunkcjami. W ramach Wakacyjnej Akcji Caritas na koloniach wypoczywać będzie prawie 600 dzieci z naszej diecezji i 50 dzieci z polonijnych rodzin na Białorusi. Kadrę turnusów stanowić będą kierownicy, duszpasterze, pielęgniarki, ratownicy wodni oraz wychowawcy, którymi w większości są wolontariusze. Kadra wychowawcza będzie realizować autorski program profilaktyczny „Być dobrym jak chleb”. Nawiązuje on do Roku św. Brata Alberta i zgodnie z życiem tego Świętego ma inspirować do czynienia dobra, odkrywania i rozwijania talentów oraz do brania odpowiedzialności za swoją małą ojczyznę. Turnus w Pogorzelicy realizowany będzie pod nazwą “Wstań z kanapy, załóż buty wyczynowe”. Hasło to odnosi się do słów papieża Franciszka wypowiedzianych do młodych w Krakowie w 2016 r. Program kolonii zakłada aktywizację dzieci i młodzieży poprzez ukazywanie postaci znanych społeczników, których przykłada pociąga do rozwoju własnych zainteresowań i zaangażowania się na rzecz dobra wspólnego. Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ofertę kolonijną Caritas uzupełnia wypoczynek w miejscu zamieszkania. W Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie przeprowadzone zostaną trzy turnusy półkolonii po 60 dzieci każdy. Natomiast w świetlicach środowiskowych Caritas dzieci uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach rekreacyjnych, wyjściach na basen, konkursach, wycieczkach krajoznawczych. Świetlice prowadzone przez Caritas znajdują się w Kielcach, Proszowicach, Chmielniku, Mniowie, Cudzynowicach, Ślęcinie i Desznie. W całość zajęć placówek wsparcia dziennego wplecione zostaną działania profilaktyczne Z wypoczynku w miejscu zamieszkania skorzysta ok. 400 podopiecznych.

Kolonie i półkolonie są organizowane we współpracy i przy wsparciu finansowym Kuratorium Oświaty w Kielcach i Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz samorządów samorządami gmin: Jędrzejów, Słomniki, Miechów. Proszowice, Bieliny i Wodzisław. Blisko sto dzieci z powiatu buskiego wyjedzie nad morze na kolonie Caritas dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Razem Dzieciom” z Buska –Zdroju. Znaczna część środków na realizację akcji letniej przeznaczona została ze środków Caritas w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.