Rusza Wakacyjna Akcja Caritas 2018

wpis w: DCW | 0

Caritas Diecezji Kieleckiej jak co roku przygotowała kolonie oraz półkolonie dla dzieci i młodzieży z regionu świętokrzyskiego. Turnusy odbędą się w Chłapowie nad M. Bałtyckim, Zakopanem i Kaczynie. Kolonie Caritas przeznaczone są głównie dla dzieci z rodzin doświadczających trudności materialnych. W ramach Wakacyjnej Akcji Caritas na siedmiu turnusach wypoczywać będzie prawie 600 dzieci z naszej diecezji i 40 dzieci z rodzin polonijnych z Białorusi. Kadrę turnusów stanowić będą kierownicy, wychowawcy, duszpasterze, animatorzy muzyczni i pielęgniarki. Szczególny nacisk w przygotowaniu turnusów położono na sprawy bezpieczeństwa wypoczywających. Pod tym kątem zostały sprawdzone ośrodki kolonijne oraz przeszkolona kadra. Na koloniach realizowany będzie autorski program wychowawczy i profilaktyczny „Niepodległa to MY”. Odwołuje się on do 100- lecia Niepodległości Polski.

Ofertę kolonijną Caritas uzupełnia wypoczynek w miejscu zamieszkania. W Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie przeprowadzone zostaną dwa turnusy półkolonii dla 120 dzieci, które uczestniczyć będą w zajęciach rekreacyjnych, wyjściach na basen, konkursach, wycieczkach krajoznawczych. Również świetlice środowiskowe przygotowały na wakacje ciekawe propozycje dla podopiecznych.

Kolonie i półkolonie są organizowane ze środków własnych Caritas pochodzących z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przy wsparciu finansowym Kuratorium Oświaty w Kielcach i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Dzieci uczestniczyć będzie w koloniach również dzięki współpracy z samorządami gmin: Jędrzejów, Słomniki, Miechów, Kielce i Wodzisław. Blisko sto dzieci z powiatu buskiego wyjedzie na kolonie Caritas dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Razem Dzieciom” z Buska-Zdroju.