Sadzenie żonkili dla Hospicjum w Miechowie

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

27 września 2018 r. przy Szkole w Poskwitowie, koło Kościoła w Iwanowicach oraz przy Ośrodku Zdrowia, już po raz ósmy, miała miejsce akcja sadzenia żonkili.

Uczestniczyli w niej wolontariusze Szkolnego Koła Caritas pod kierunkiem p. Renaty Jagiełki, przedstawiciele Hospicjum w Miechowie: siostra Benedykta, pani Ewa Wojciechowicz, Ks. Proboszcz, p. dyr. Anna Rerak, p. dyr. Dorota Dryja-Zębala.

Najpierw wolontariusze przygotowali teren pod żonkile, a później po przemówieniu p. Ewy przystąpili do sadzenia cebulek, które wzejdą wiosną i będą rozdawane za datki na rzecz Hospicjum. W sumie zasadzonych zostało 150 cebulek, za które składamy serdeczne podziękowania pani Celinie Wykurz.