Spotkanie o wolontariacie w pomocy społecznej

wpis w: DCW | 0

Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej zorganizowało w dniu 14 czerwca 2021 r. lokalne spotkanie branżowe pt. „Wolontariat w obszarze pomocy społecznej”. Wzięło w nim udział 9 osób z kadry zarządzającej z różnego rodzaju placówek pomocowych.

Spotkanie poprowadzili ks. Krzysztof Banasik, z-ca dyrektora Caritas i Damian Zegadło, koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu. Miało ono na celu identyfikację potrzeb organizacji w obszarze pomocy społecznej, zaplanowanie działań pomocowych oraz wymianę dobrych praktyk. Przybliżone zostały również aspekty dotyczące wolontariatu długoterminowego i założenia Korpusu Solidarności. Dyskutowano na temat działalności placówek w związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii.

Spotkanie zostało przeprowadzone za pomocą dyskusji, prezentacji multimedialnej, scenki tematycznej i materiałów filmowych.

Zadanie sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków “Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.