Spotkanie szkoleniowe opiekunów Szkolnych Kół Caritas

 

Dnia 20 września br. w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach odbyło się spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas. W pierwszej części przeprowadzone zostały warsztaty dla koordynatorów wolontariatu w szkołach “Wolontariat szkolny z Korpusem Solidarności”. Przeprowadził je ks. Krzysztof Banasik – zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej i trener Korpusu Solidarności.  W spotkaniu branżowym koordynatorów wolontariatu szkolnego udział wziął też udział gość specjalny – pan Dariusz Pietrowski, kierownik Biura Korpusu Solidarności Narodowego Instytutu Wolności w Warszawie. Omówiono założenia rządowego programu rozwoju wolontariatu długoterminowego, możliwości wsparcia organizacji wolontariatu szkolnego w ramach Korpusu Solidarności. Przedstawiono ofertę szkoleń, grantów, konferencji, obozów integracyjnych, poradnictwa, możliwości uzyskania certyfikatów itp. Przybliżono też System Obsługi Wolontariatu – interaktywną platformę pomagającą w pośrednictwie pomiędzy organizatorami wolontariatu a wolontariuszami. Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas Kieleckiej jest jednym z partnerów regionalnych Korpusu Solidarności – Programu Wsparcia i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego w Polsce, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W drugiej części spotkania przybliżone zostały propozycje działań dla SKC w nowym roku szkolnym 2022/23, a zwłaszcza w pierwszym semestrze. P. Dominika Borkowska, koordynator wolontariatu hospicyjnego zachęciła do angażowania się w akcje na rzecz Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach, m.in. poprzez kampanię Pola Nadziei, udział w spotkaniach integracyjnych z pacjentami pn. “Podniebne Cuda”, kartki świąteczne i inne. Zapowiedziała też start nowego portalu fundraisingowego: hospicjowo.caritas.pl. Następne propozycje angażowania wolontariuszy szkolnych przedstawiła Monika Wilk – koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu oraz Renata Kaczmarczyk – odpowiedzialna za programy pomocy żywnościowej.

W szkoleniu uczestniczyło ok. 40 nauczycieli  – opiekunów Szkolnych Kół Caritas z diecezji kieleckiej.