Szkolenia i warsztaty w ramach Korpusu Solidarności

wpis w: DCW | 0

Diecezjalne Centrum Wolontariatu w ramach programu Korpus Solidarności Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030, który jest jednym z projektów Narodowego Instytutu Wolności oferuje szereg szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy i koordynatorów.

Korpus Solidarności, to Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030, który jest jednym z projektów Narodowego Instytutu Wolności.
W województwie świętokrzyskim za realizację Korpusu odpowiada Diecezjalne Centrum Wolontariatu w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Program dedykowany jest:

  • Wolontariuszom – dzięki Korpusowi Solidarności, wolontariusze mogą uczestniczyć w szkoleniach podstawowych, jak i rozwijających. Ponadto, w ramach Programu będziemy organizować duże akcje wolontariackie, których beneficjentami będzie lokalna  społeczność. Każdy z Wolontariuszy może skorzystać z indywidualnego poradnictwa. Do tej pory przyznaliśmy 3 bony edukacyjne oraz 3 mini granty dla naszych wolontariuszy.
  • Koordynatorom – szkolenia, debaty, staże czy indywidualne poradnictwo! Z wszystkich tych działań mogą skorzystać koordynatorzy wolontariatu
  • Organizacjom – dzięki Korpusowi Solidarności, organizacje współpracujące z wolontariuszami mogą otrzymać kompleksowe wsparcie w przygotowaniu instytucji do przyjęcia wolontariusza. Dzięki lokalnym spotkaniom branżowym, organizatorzy mogą wymienić się doświadczeniami dotyczącymi wolontariatu w konkretnym obszarze.
  • Otoczeniu wolontariatu – społeczności lokalne mogą współpracować z wolontariuszami w ramach organizacji akcji wolontariackich, budowania sieci współpracy na rzecz lokalnego wolontariatu. Będą odbiorcami działań wolontariackich przygotowanych w ramach Korpusu Solidarności.

Osoby zainteresowane Programem prosimy o kontakt mailowy

lub telefoniczny : 664 031 039