Szkolenie dla młodych

wpis w: DCW | 0

Zachęcamy do zaangażowania się w kolejne działanie w ramach projektu „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska”.

W dniach 14-15 października 2017 roku odbędzie się szkolenie wyjazdowe pt. „Aktywnie, pomocnie i zdrowo” i obejmie takie obszary jak: kultura, historia, media i zdrowie. Szkolenie ma na celu opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego oraz zorganizowanie wydarzeń przez młodzież dla młodzieży (gra miejska, wizyta w siedzibie mediów regionalnych, rajd pieszy).

Więcej informacji i rekrutacja w siedzibie Diecezjalnego Centrum Wolontariatu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.