Szkolenie nauczycieli SKS

wpis w: DCW | 0

Dnia 19 września 2019 roku Diecezjalne Centrum Wolontariatu zorganizowało szkolenie dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności.

Tematyka zajęć obejmowała podstawy wiedzy o wolontariacie, specyfikę wolontariatu długoterminowego. Najwięcej pytań i dyskusji pojawiło się przy zgłębianiu tematu Korpusu Solidarności i przełożeniu jego zasad na realia szkolne. Nie zabrakło także bloku ukazującego rolę koordynatora grupy wolontariuszy i sposobów rozwoju wolontariatu szkolnego.

W szkoleniu wzięło udział 27 nauczycieli ze szkół z naszego regionu.

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.