Tak. Pomagam!

wpis w: DCW | 0

W dniach 24-25 marca 2017 r. odbyła się kolejna Zbiórka Żywności Caritas Diecezji Kieleckiej pod hasłem „Tak, pomagam!”. Wzięło w niej udział 67 sklepów z województwa świętokrzyskiego.

Do pomocy zgłosiło się mnóstwo szkół podstawowych i średnich, których uczniowie dyżurowali przy sklepowych wózkach. Ich zadanie polegało na informowaniu o akcji przez wręczenie ulotek czy krótką rozmowę oraz na układaniu otrzymanych darów w wózkach. Nie zawiedli też ci, którzy w zbiórkach uczestniczą od bardzo dawna. Najczęściej pełnili oni rolę opiekunów młodszych uczestników. Kosze z zakupami napełniały się w błyskawicznym tempie. Klienci bardzo chętnie odkładali ze swoich sprawunków kaszę, ryż, olej czy inne długoterminowe produkty. Mieli świadomość, że zostaną one przekazane dla potrzebujących, których Caritas Diecezji Kieleckiej ma pod swoją opieką.

Sami wolontariusze, zwłaszcza ci, którzy uczestniczyli w akcji pierwszy raz, nie kryli swojego zadowolenia. Zaskoczyło ich, że tak wiele osób otwartych jest na pomoc drugiemu człowiekowi. Możliwe, że pamiętali o słowach patrona tego roku, brata Alberta: “Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.” Zachęcamy do wsparcia oraz wzięcia udziału wolontaryjnego w kolejnych zbiórkach!