Wakacyjna Akcja Caritas za nami!

wpis w: DCW | 0

Dobiegają końca wakacje. W tym roku szczególne ze względu na panujący stan epidemiczny. Cieszymy się, że mimo wielu obostrzeń udało się przeprowadzić bezpiecznie i szczęśliwie Wakacyjną Akcję Caritas.  Uczestniczyło w niej prawie 300 dzieci z diecezji kieleckiej, dla których była to jedyna możliwość, by aktywnie odpocząć po okresie izolacji i zdalnej nauki. Wypoczynek miał bardzo atrakcyjny i radosny przebieg, mimo że zasadniczo został przeprowadzeny w regionie świętokrzyskim.

W lipcu odbyły się dwa turnusy kolonijne w ośrodku Eko-Wypoczynek w Kaczynie. Wzięło w nich udział łącznie 101 dzieci w wieku 9-16 lat. Znacznie większy zakres niż dotychczas miały półkolonie. Zorganizowane zostały turnusy w Kielcach na bazie dwóch świetlic środowiskowych („Pod Aniołem” i „U Józefa”), w Jędrzejowie na bazie Ogniska Wychowawczego oraz w Chmielniku we współpracy z Chmielnickim Centrum Kultury. Łącznie w tej formie wypoczynku uczestniczyło 196 dzieci i młodzieży. Tegoroczny program kolonijny oparty został na nauczaniu i życiu papieża Polaka w związku z 100. rocznicą jego urodzin. Zawierał on elementy wychowawcze, profilaktyczne i duchowe. W charakter wypoczynku dobrze wpisał się Kaczyn, gdzie w miejscowym kościele parafialnym znajdują się pamiątki po św. Janie Pawle II. Zajęcia na półkoloniach odbywały się pod hasłem „Wakacyjna Szkoła Patrioty”. Z okazji 100 rocznicy „Cudu nad Wisłą” program półkolonii oparty został na poznaniu miejsc ważnych dla historii Polski znajdujących się w naszym regionie oraz na wzmacnianiu postaw patriotycznych. Miejsca przeznaczone pod kolonie i półkolonie były przygotowane pod kątem wymogów sanitarnych w czasie epidemii. Również kadra wypoczynku odbyła odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

Wakacyjna Akcja Caritas została zorganizowana dzięki środkom Caritas Diecezji Kieleckiej oraz współfinansowaniu z Kuratorium Oświaty w Kielcach, Urzędu Miasta i Gminy Jędrzejów oraz Miasta Kielce.