Warsztaty aktywizujące młodzież

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

W dniach 13-14 września 2019 roku 20-osobowa grupa młodzieży wzięła udział w warsztatach wyjazdowych w ośrodku Eko-Wypoczynek w Kaczynie zorganizowanych przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Tematyka zajęć była obszerna i miała na celu przybliżenie uczestnikom różnych sfer aktywności społecznej. Część integracyjną poprowadził Damian Zegadło, który starał się zachęcić młodych do otwartości i większego zaangażowania. Blok dotyczący zagadnień liderskich rozpoczęła Paulina Łodejska. Poruszyła zagadnienia związane z pracą zespołową i stereotypami. Wykorzystała metody warsztatu kulturalnego i zdrowotnego.

Blok dotyczący samoorganizacji i reprezentacji środowiskowej poprowadził członek Świętokrzyskiej Rady Pożytku Publicznego, ks. Krzysztof Banasik. W swoim warsztacie zaprezentował m.in. schemat funkcjonowania i współpracy wszystkich sektorów zatrudnienia w naszym kraju.

Dzień zakończyła gra szkoleniowa, która w kreatywny sposób dotknęła tematu komunikacji interpersonalnej. Wieczór natomiast zakończył się wspólnymi grami integracyjnymi.

Dzień drugi warsztatów był równie pracowity. Rozpoczęły go zajęcia z Katarzyną Kozłowską ze Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ich celem było przybliżenie konkretnych obszarów działania w swoim środowisku lokalnym. Młodzi zatrzymali się także nad swoimi mocnymi i słabymi stronami.

Resztę zajęć poprowadził Damian Zegadło. Uczestnicy projektu wzięli udział w „Śledztwie Katyńskim”, które przypominało o wartości patriotyzmu. Później zaangażowali się w interaktywne warsztaty. Różne metody edukacji pozaformalnej pomogły zrozumieć sens działalności wolontaryjnej i zaczenie roli lidera grupy.

Ewaluacja na koniec warsztatów pokazała, że warto się spotykać, uczyć, integrować, rozwijać, no i oczywiście DZIAŁAĆ!

 

Projekt „Aktywna Młodzież” realizowany jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej i współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.