Wolontariat na Białorusi

wpis w: DCW | 0

W dniu 22 listopada 2017 roku w Hospicjum Caritas św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach odbyło się szkolenie dla koordynatorów wolontariatu z Caritas diecezjalnych z Białorusi.

Warsztaty poprowadził Damian Zegadło, koordynator DCW Kielce. W trakcie zajęć omawiana była struktura działań wolontaryjnych w Caritas Diecezji Kieleckiej. Odbył się także warsztat z komunikacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Uczestnicy szkolenia spotkali się także z ks. Krzysztofem Banasikiem, z-cą dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej oraz 4 wolontariuszami. Na zakończenie spotkania zwiedzili hospicjum oraz ŚDS na ul. Urzędniczej.