Wolontariat w roku 2020. Podsumowanie

wpis w: DCW | 0

Nie da się ukryć, że 2020 był nietypowym rokiem. Wiosną wybuchła pandemia, zamknięto szkoły i wiele osób musiało się przenieść do świata wirtualnego. Epidemia mocno dała się we znaki każdemu z nas, także w działaniach wolontaryjnych.

Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej pomimo, to starało się nadal wypełniać swoje zadania, w nieco zmienionej formie. Pojawiły się także nowe przestrzenie do zaangażowania i pomocy.  Przeprowadziliśmy m.in. wiele szkoleń online „I Ty możesz zostać wolontariuszem”, pozyskując w ten sposób nowych ochotników.  Staraliśmy się, pomimo zamknięcia szkół aktywizować Szkolne Koła Caritas i ich opiekunów do działania poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych online. Większość działań DCW w 2020 roku związana była z realizacją projektu „Wolontariat otwiera drzwi”. Były to m.in. : Kurs Pierwszej Pomocy, Warsztaty z rękodzieła, szkolenie z debat oksfordzkich, Szkoła Lidera, warsztaty z komunikacji, szkolenie z mediów społecznościowych, szkolenie z narzędzi zdalnych i fundraisingu, warsztaty z brushletteringu, ewaluacje i spotkania z psychologiem.  W ciągu ostatniego roku powołanych zostało 8 nowych Szkolnych Kół oraz odbyły się 2 konferencje dla opiekunów.

W związku z dalszym zagrożeniem koronawirusa zachęcano, żeby starsze osoby pozostawały w domach, ale przecież musiały też coś jeść, wykupić leki. Sporo z tych osób było samotnych. W odpowiedzi na tą potrzebę rozpoczęliśmy akcję „ NIE JESTEŚ SAM.”– pomoc dla seniorów w czasie pandemii, w którą zaangażowało się około 30 wolontariuszy. Oczywiście każdy musiał być świadomy, że decyduje się na własną odpowiedzialność. Dzięki funduszom z Korpusu Solidarności mieli oni odzież ochronną (maseczki, rękawiczki itp) oraz środki dezynfekujące do rąk, które przekazywali także seniorom. Większość z nich realizowała zakupy raz w tygodniu przez min. 5 miesięcy. Kilkanaście osób pełniło tą posługę do końca grudnia.

Kolejnym ważnym zadaniem Diecezjalnego Centrum Wolontariatu jak co roku było przygotowanie i przeprowadzenie Wakacyjnej Akcji Caritas. Pomimo zagrożenia epidemiologicznego zostały zorganizowane 2 turnusy kolonii w Kaczynie koło Daleszyc, łącznie dla 101 dzieci oraz 3 turnusy półkolonii w Kielcach i Chmielniku dla 106 dzieci. Podczas wypoczynku posługę wychowawców pełnili nasi wolontariusze.

Staraliśmy się też, nie tracić kontaktu z Parafialnymi Zespołami Caritas, dlatego w styczniu i sierpniu zorganizowaliśmy dla nich spotkanie informacyjne, oczywiście wszystko z zasadami zachowania dystansu społecznego i reżimu sanitarnego.  Został również powołany jeden nowy PZC.

W minionym roku realizowaliśmy projekt „Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. W jego ramach zostały przeprowadzone również liczne szkolenia i akcje dla wolontariuszy.  Podjęliśmy się również koordynacji projektu ekologicznego Laudato Si, co było dla nas nie lada wyzwaniem. Projekt o nazwie „Patrzymy w niebo” , zakładał zrekrutowanie 10 dorosłych wolontariuszy, następnie dla tej grupy zostały zorganizowane 2-dniowe warsztaty wyjazdowe poprowadzone przez specjalistów z dziedziny astronomii, zanieczyszczenia powietrza, duchowości. W ich trakcie opracowano konspekty zajęć dla dzieci i młodzieży przybliżające tematykę nieba.

W ciągu całego roku wolontariusze Diecezjalnego Centrum Wolontariatu zaangażowani byli również w wiele różnych inicjatyw i akcji . Warto tutaj wspomnieć akcję  „Stopy Ogrzane Miłością” dzięki, której udało się zebrać 5000 nowych par skarpet dla osób bezdomnych i samotnych, które zostały potem przekazane do odpowiednich placówek oraz akcję „Życzę Ci…” w której zebraliśmy  2030 własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych, które trafiły do pacjentów hospicjów Caritas oraz domów pomocy społecznej.

Wolontariat w czasie pandemii nie jest łatwy, bo czas kryzysu zrodził wiele nowych ludzkich potrzeb, które trzeba zaspokoić i wprowadził wiele ograniczeń w dotychczasowych działaniach. Dzięki otwartości i kreatywności naszych wolontariuszy, uważamy że nie przespaliśmy tego okresu i odpowiedzieliśmy najlepiej jak umieliśmy na potrzebę chwili.  Wszystko to dzięki współpracy z setkami wolontariuszy Caritas Diecezji Kieleckiej.