Wolontariusz Roku, Koordynator Roku Korpusu Solidarności- zgłoś kandydata!

wpis w: DCW | 0

 

Podziękuj wolontariuszowi – weź udział w konkursie Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności!

Doceń koordynatora wolontariatu – zapraszamy do udziału w konkursie Koordynator Roku Korpusu Solidarności!

Konkursy promują wartościowe postawy społeczne, ukazuje różnorodność wolontariatu, podkreśla dokonania wolontariuszy i efektywną pracę koordynatorów wolontariatu. Ich celem jest docenienie dobra!

Zgłoszenia i szczegółowe informacje:
– strona Korpusu Solidarności
– strona NIW-CRSO

Regulamin konkursu