Wolontariusze SKC na warsztatach w Kaczynie

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas z diecezji kieleckiej, biorący udział w projekcie „Wesprzyj Patriotę – Bądź Patriotą”, spotkali się na warsztatach szkoleniowych w Ośrodku Wypoczynkowym w Kaczynie. Pierwsza grupa złożona z SKC z Porzecza, Promnika i Kazimierzy Wielkiej uczestniczyła w zajęciach 24 września 2018 roku. Druga grupa z SKC Brzeziny, Polichno i Krajno spotkała się 3 października 2018 roku. Zajęcia dla młodych wolontariuszy poprowadził Damian Zegadło, koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Pierwszy blok szkoleniowy skupił się na integracji uczestników i poznaniu swoich mocnych i słabych stron. Kolejną część stanowił warsztat wiedzy o wolontariacie. Zajęcia zawierały ciekawe metody aktywizujące pozwalające na zaangażowanie wszystkich osób. Przerwa obiadowa była okazją do rozmów, spaceru i wymiany kontaktów między uczestnikami. Ostatni blok szkoleniowy dotyczył wiedzy historycznej. Wolontariusze poznawali wydarzenia z przeszłości poprzez gry przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Jedną z aktywności było przygotowanie „żywych” pomników przedstawiających ważne momenty lub postacie z historii Polski. Wolontariusze zapoznali się również z propozycjami dalszych działań w ramach projektu „Wesprzyj Patriotę – Bądź Patriotą”, który realizowany jest na podstawie współpracy z Caritas Polska w ramach Programu „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski”. W zgodnej ocenie młodych wolontariuszy i ich opiekunów był to bardzo owocny i miło spędzony czas.