Wolontariusze z wizytą w Krakowie

wpis w: DCW | 0

W dniu 30 grudnia 2019 r. odbyła się kolejna wizyta studyjna wolontariuszy Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach projektu „Wolontariat Otwiera Drzwi”. Jest to zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Tym razem młodzież odwiedziła Centrum Wolontariatu przy Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie. Przywitała nas s. Lidia, która pełni tam rolę koordynatora wolontariatu, następnie wolontariusz Sebastian przedstawił nam działalność Caritas Krakowskiej oraz samego wolontariatu. Opowiadał w jakich placówkach biorą udział, jakie mają akcje, ilu wolontariuszy się angażuje w pomoc itd. Mogliśmy porównać jak funkcjonuje wolontariat w innej diecezji i zaczerpnąć inspiracji. Potem  udaliśmy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach na krótkie zwiedzanie i modlitwę.

Po obiedzie zaplanowano wizytę w krakowskim Muzeum lluzji, gdzie było zabawnie, fascynująco i na pewno zaskakująco. Zwieńczeniem wycieczki był spacer po Rynku Głównym i Sukiennicach, gdzie każdy mógł znaleźć pamiątkę dla siebie.

Wyjazd stworzył możliwość zapoznania z działaniami innego Centrum Wolontariatu, był też inspiracją do tworzenia nowych, ciekawych akcji w naszym regionie.