Wstań z kanapy, załóż buty wyczynowe

wpis w: DCW | 0

Projekt Caritas Diecezji Kieleckiej “Wstań z kanapy, załóż buty wyczynowe” – wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym organizacja turnusu kolonijnego ma na celu kształtowanie pozytywnego świata wartości, połączone z oddziaływaniami profilaktycznymi oraz stworzeniem płaszczyzny komunikacji i wsparcia dla dzieci i młodzieży.

Głównym działaniem zadania będzie turnus kolonijny dla 90 osób, który odbędzie się w miejscowości Pogorzelica w terminie 15-27.07.2017 r. Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, zagrożonych patologiami z terenu województwa świętokrzyskiego i diecezji kieleckiej. W wyjazdach weźmie udział profesjonalna kadra, która będzie realizować autorski program kolonijny.

Wychowawcami będą osoby, które były pomysłodawcami projektu. Ich zadaniem będzie pomoc w rekrutacji uczestników oraz kontakt z nimi po zakończonym turnusie. Realizowany program będzie miał na celu kształtowanie świata wartości, zwrócenie uwagi na wsparcie rodziny oraz działania prospołeczne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.