Wymigane dobro!

wpis w: DCW | 0

Między 15 a 24 czerwca 2020 roku Diecezjalne Centrum Wolontariatu zorganizowało szkolenie podstaw języka migowego dla swoich wolontariuszy. Z racji obecnej sytuacji został on przeprowadzony online. Łącznie trwał 24 godziny, w czasie których wolontariusze uczyli się najważniejszych słów i zwrotów z języka migowego przydatnych w swojej pracy wolontaryjnej. Prowadziła go Dorota Rogula, wieloletnia wolontariuszka Caritas Diecezji Kieleckiej, która jest m.in. surdopedagogiem (osobą pracującą z osobami z wadami słuchu) oraz ukończyła III stopnie Polskiego Języka Migowego.

Kurs rozpoczął się od przekazania wiedzy na temat osób mających problemy ze słuchem. Uczestnicy dowiedzieli się, kim są Głusi i dlaczego nie powinno się stosować sformułowania głuchoniemi, jakie są rodzaje ubytku słuchu oraz innych ciekawostek dotyczących kultury tej społeczności. Dowiedzieli się też, które filmy przybliżą problemy Głuchych oraz z jakich aplikacji języka migowego najlepiej korzystać. Nie zabrakło także informacji na temat gramatyki oraz różnić między SJM a PJM. Wielu uczestników było w szoku, że nie tylko język migowy nie jest uniwersalny na całym świecie, ale także, że w Polsce ma różne dialekty.

Zaraz po teorii nadszedł czas na praktykę: miganie, miganie i miganie. Uczestnicy poznali alfabet oraz potrafią nim wymigać praktycznie wszystkie słowa, dzięki nauce liczebników potrafią pokazać nawet skomplikowane, milionowe liczby. Najważniejsze jednak, że potrafią przedstawić się, powiedzieć kilka słów o sobie oraz przeprowadzić proste rozmowy np. o jedzeniu, pokazaniu drogi dokądś, kolorach. Bardzo wiele też rozumieją w języku migowym i chociaż nie znają wszystkich słów, to potrafią z kontekstu zrozumieć komunikaty i nawet na nie odpowiedzieć.

Niektórzy, sceptycznie nastawieni na początku szkolenia, tak „wkręcili się” w miganie, że żałowali, iż kurs trwał tak krótko. Diecezjalne Centrum Wolontariatu nie przestaje jednak nadawać tempa i ciągle organizuje dla swoich wolontariuszy kolejne kursy i szkolenia, aby mogli kształcić się na wielu płaszczyznach, a zdobytą wiedzę przekazywać w swoich działaniach wolontaryjnych.

Szkolenie odbyło się w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.