Zapraszamy do projektu

wpis w: DCW | 0

W ramach projektu “Aktywne postawy młodzieży” zaplanowano działania (w ramach działania obligatoryjnego): szkolenia wolontariuszy (6 szkoleń), debaty z przedstawicielami Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, spotkania z władzami samorządowymi (dwa spotkania na terenie województwa świętokrzyskiego), wyjazd do Sejmu RP i spotkanie z parlamentarzystami dot. poznania stanowienia prawa, warsztaty propagujące ideę wolontariatu – w szkołach, świetlicach, klubach integracji społecznej. Dwudniowe warsztaty wyjazdowe będą łączyć działania obligatoryjne i fakultatywne (warsztaty z edukacji obywatelskiej, partycypacji społecznej oraz warsztaty liderskie, edukacyjne, komunikacji społecznej, profilaktyki uzależnień). W ramach działania fakultatywnego zaplanowano wydarzenia edukacyjne (kulturalne, historyczne, medialne, zdrowotne) oraz warsztaty ewaluacyjne. Podsumowaniem zadania będzie prezentacja osiągnięć podczas spotkania w grudniu 2018 r. Uczestnikami działań będzie młodzież z terenu województwa świętokrzyskiego, w tym z terenów wiejskich i miejskich, objęta wsparciem w ramach Klubów Integracji Społecznej i świetlic działających w strukturach Caritas.

Celem działań będzie też włączenie młodzieży w minimum 4 akcje o charakterze wolontaryjnym i charytatywnym (festyny, kampanie społeczne, zajęcia w świetlicach środowiskowych, kolonie charytatywne itp.).

Zapraszamy do projektu!

Szczegóły pod numerem tel. 664 031 039.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.