Zostań edukatorem ekologii!

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

Zapraszamy do udziału w projekcie “Patrzymy w Niebo!”, który zakłada zrekrutowanie grupy min.10 dorosłych wolontariuszy (studentów, nauczycieli, opiekunów SKC, wychowawców kolonijnych, pracowników świetlic itp), którzy staną się edukatorami ekologii integralnej.

Dla tej grupy zostaną zorganizowane 2-dniowe warsztaty wyjazdowe w ośrodku Eko-Wypoczynek w Kaczynie w dniach 18-19 września 2020 r. poprowadzone przez specjalistów z dziedziny astronomii, zanieczyszczenia powietrza, duchowości. W ich trakcie zostaną opracowane konspekty zajęć dla dzieci i młodzieży przybliżające tematykę nieba. Będą obejmowały one następujące obszary: wiedza (ciekawostki dot. nieba), zachwyt (obserwacja gwiazd, słońca, księżyca, chmur), troska (badanie zanieczyszczenia, przykłady ekologicznego życia), pragnienie (poznanie Stwórcy, duchowość).

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie przez edukatorów zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, których owocem będzie stworzenie map pomysłów pt. “Patrzymy w niebo!” Dzięki interesującym warsztatom w młodych (wolontariuszach i nie tylko) zostanie rozbudzona PASJA NIEBA.

Zgłoszenia do projektu mailowo:

Projekt ekologiczny realizowany przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej. Projekt “Ekologia integralna encykliki Laudato si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.