Rok 2016 w liczbach

wpis w: DCW | 0

W roku 2016 nasze centrum podjęło wiele inicjatyw na rzecz wolontariuszy. Zostało przeprowadzone 26 szkoleń „I ty możesz zostać wolontariuszem” w sumie dla 597 osób.

Centrum przygotowało i przeprowadziło także kursy oraz szkolenia specjalistyczne:

 • „Kurs wychowawcy wypoczynku” w dniach 2, 9, 16, 23 kwietnia dla 67 osób,
 • „Kurs kierownika wypoczynku” w dniu 17 maja dla 4 osób,
 • szkolenie wstępne dla wolontariuszy hospicyjnych.

Diecezjalne Centrum Wolontariatu koordynowało działaniami 505 oficjalnych wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży Diecezji Kieleckiej. Porozumienie wolontaryjne w 2016 roku podpisało 115 osób. W ramach przygotowań do ŚDM w 2016 roku podjęto następujące inicjatywy:

 • Spotkania promocyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach, Zespole Szkół Katolickich w Kielcach,
 • 3 spotkania „Coraz Bliżej ŚDM”,
 • 3 wyjścia w ramach „Odkrywamy diecezję”,
 • Studniówka dla wolontariuszy ŚDM dla ok. 200 osób – 9 kwietnia,
 • Akcja „Kluczowa pomoc” ok. 40 000 sztuk kluczy,
 • wyjścia do kina i wiele akcji promocyjnych, integracyjnych, formacyjnych.

Jednym z ważnych działań promocyjnych było stworzenie nowej strony internetowej wolontariat.kielce.caritas.pl

W roku 2016 zostało powołane 7 nowych grup w: Brzezinach, Nowym Korczynie, Solcu Zdroju, Klimontowie, Włoszczowie, Nowinach i Brzezinkach. Odbyły się trzy konferencje szkoleniowe dla opiekunów SKC. W dniu 20 maja zorganizowano także spotkanie Szkolnych Kół Caritas w roku Miłosierdzia (Eucharystia, spotkanie z ks. biskupem, gra miejska). Wzięło w nim udział ok. 300 osób.

Diecezjalne Centrum Wolontariatu troszczy się także o formacje duchową. W roku 2016 podjęte zostały następujące inicjatywy:

 • udział i pomoc w organizacji Drogi Krzyżowej ulicami Kielc,
 • udział w pielgrzymce pracowników i wolontariuszy Caritas do Łagiewnik,
 • wyjazd na uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski „Gdzie chrzest, tam nadzieja”  w dniach 16-17 kwietnia,
 • wyjazd na koncert „Jednego serca i jednego ducha” do Rzeszowa 26 maja,
 • czuwanie z kanonami Taize w Chmielniku w dniu 16 grudnia,
 • wyjazd na 29. ESM w Rydze (15 osób).

  DLA NAS WOLONTARIAT TO …

Ważnym zadaniem Diecezjalnego Centrum Wolontariatu jak co roku było przygotowanie i przeprowadzenie Wakacyjnej Akcji Caritas. Zostały 7 turnusów kolonii, w tym 4 w Darłówku nad morzem, 2 w Zakopanem i jeden w Kaczynie koło Daleszyc, na którym wypoczywały także dzieci z rodzin polonijnych z Białorusi. W sumie z oferty kolonii letnich skorzystało 585 dzieci z rodzin ubogich i dysfukcyjnych z terenów diecezji kieleckiej oraz 14 dzieci z rodzin polonijnych z Grodna na Białorusi. Jak co roku na koloniach posługiwali, w większości jako wolontariusze, kierownicy (7 osób), wychowawcy (45 osób), animatorzy muzyczni (5 osób), pielęgniarki (2 osoby) i duszpasterze (7 osób). W roku 2016 zorganizowany został również turnus ferii zimowych w Zakopanem dla 40 uczestników z powiatu buskiego.

Oprócz projektów kolonijnych Diecezjalne Centrum Wolontariatu realizowało także następujące zadania:

 • Festyn z okazji Dnia Dziecka dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Kielce,
 • projekt „Pomagam na maksa” współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej – wzięło w nim udział 180 osób.

W ciągu całego roku wolontariusze Diecezjalnego Centrum Wolontariatu zaangażowani byli również w wiele różnych inicjatyw i akcji. Wśród nich warto wymienić:

 1. Zbiórki Żywności.
 2. Marsz Żonkila.
 3. Akcja promocyjna DKMS w Auchan.
 4. Bieg dla Michała.
 5. Warsztaty w ramach Forum „Jak nie zgubić się w hipermarkecie świata”.
 6. Festyn misyjny.
 7. Przygotowanie wyprawek szkolnych.
 8. Spotkanie kadry kolonijnej w Kaczynie.
 9. 2 szkolenia wyjazdowe dla wolontariuszy w ramach Kieleckiego Banku Żywności.
 10. Akcja Kieleckiego Banku Żywności „Ratujmy owoce i warzywa”.
 11. Wyjazd integracyjny w góry z wolontariuszami.
 12. Bieg papieski.
 13. Przygotowanie paczek mikołajkowych dla 300 dzieci.
 14. Gala Wolontariatu.
 15. Happening „Polska pomaga”.
 16. Akcja „Każdy znaczek wspiera misje” – 1940 znaczków przesłane do Księży Werbistów.

wolontariat kielce

„Świat potrzebuje konkretnych znaków solidarności, zwłaszcza wobec pokusy obojętności i domaga się ludzi zdolnych do przeciwstawienia się swoim życiem indywidualizmowi, myśleniu tylko o sobie i braku zainteresowania braćmi w potrzebie.”

Papież Franciszek