Akcja społeczna

wpis w: DCW | 0

Stan zagrożenia epidemiologicznego spowodował, że wiele działań wolontaryjnych zostało wstrzymanych. Pojawiły się jednak także nowe przestrzenie do zaangażowania i pomocy.

W związku z zagrożeniem koronawirusa zachęcano, żeby starsze osoby pozostawały w domach, ale przecież musiały też coś jeść, wykupić leki. Sporo z tych osób było samotnych…

W odpowiedzi na tą potrzebę Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej rozpoczęło akcję NIE JESTEŚ SAM.

Oczywiście każdy wolontariusz musiał być świadomy, że decyduje się na własną odpowiedzialność. W akcję zaangażowało się ponad 30 wolontariuszy. Dzięki funduszom z Korpusu Solidarności mieli oni odzież ochronną (maseczki, rękawiczki itp) oraz środki dezynfekujące do rąk, które przekazywali także seniorom.

Działania sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.