Miłosierdzie w wykonaniu SKC

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

W dniu 16 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej. Tym razem nauczyciele zostali zaproszeni do Schroniska dla Bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Kielcach. Tematem głównym spotkania było „Miłosierdzie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Na początku kierownik … Continued

Piernikowe serce

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

W zimowy dzień 21 grudnia 2016 roku wolontariusze SKC z Liceum Ekonomicznego im. O. Langego w Kielcach z własnej inicjatywy kwestowali na ulicach naszego miasta. Przygotowali małe paczuszki z własnoręcznie upieczonymi pierniczkami i rozdawali je przechodniom, którzy zechcieli wesprzeć kieleckie hospicjum Caritas. Dziękujemy opiekunom i członkom SKC za inicjatywę! … Continued

Młodzi przykładem dla innych

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

W grudniowy piątek 16 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki w Kielcach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Pomagam na maksa – wolontariat uczniowski w służbie osobom chorymi niesamodzielnym” realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej i współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zebrani goście zostali przywitani … Continued

Nowe Szkolne Koło Caritas

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

W dniu 9 listopada 2016 roku na wniosek dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowinach zostało powołane nowe Szkolne Koło Caritas. Jego opiekunem została pani Agata Ludew, a asystentem kościelnym ks. Artur Płaziński. W piątek 25 listopada w szkole w Nowinach odbyło się szkolenie „I Ty możesz zostać wolontariuszem” … Continued

Kwalifikacje do bycia wolontariuszem?

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

Serce, aby kochać i ręce, aby służyć. 26 października 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie odbyły się warsztaty nt. wolontariatu. Prowadził je pan Damian Zegadło – koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. W szkoleniu wzięło udział 27 uczniów należących do Szkolnego Koła Wolontariatu wraz … Continued

Wolontariat uczniowski

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

Kolejna grupa młodych wzięła udział w szkoleniu wyjazdowym w Kaczynie w ramach projektu „Pomagam na maksa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przez dwa dni prawie 50 osób z Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach, Zespołu Placówek Oświatowych w Łosieniu oraz Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie szkoliło się pod okiem … Continued

„Pomagam na maksa”

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

W dniach 13-14 października w ośrodku Eko-Wypoczynek w Kaczynie odbyło się pierwsze szkolenie wyjazdowe w ramach projektu „Pomagam na maksa” – wolontariat uczniowski w służbie osobom chorym i niesamodzielnym. Szkolenie zorganizowało Diecezjalne Centrum Wolontariatu. Uczestniczyły w nim dwie grupy uczniów z Zespołu Szkół Katolickich w Kielcach oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie. … Continued

Opiekunowie SKC na konferencji

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

21 września 2016 roku w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach spotkali się opiekunowie Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej. Poprowadził je ks. Krzysztof Banasik, z-ca Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej. Tematem spotkania było „Miłosierdzie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Uczestnicy konferencji szkoleniowej wysłuchali wystąpienia … Continued