Konkurs na MINI GRANTY i BONY EDUKACYJNE rozstrzygnięty

wpis w: DCW | 0

Dnia 27.06.2023 r. Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach i Diecezjalnego Centrum Wolontariatu Caritas Kieleckiej dokonała wyboru laureatów Konkursu na Mini Granty i Bony Edukacyjne Edycja 2023. Kapituła Konkursu dokonała oceny prac zgodnie z jego Regulaminem i zdecydowała, że Mini Grant w wysokości tysiąca złotych otrzymuje 8 Zespołów Korpusu Solidarności.

Mini Granty w wysokości 1000 zł otrzymały zespoły na czele z liderem:
Jakub Korzekwa
Dominik Piętak
Julita Chmielewska
Andrzej Kobiałka
Karolina Krajewska-Brelska
Marta Gawron
Przemysław Chrabąszcz
Magdalena Donat

Bony edukacyjne w wysokości 1000 zł otrzymały następujące osoby:
Weronika Węgrzyn
s. Maria Iwona Życińska
Martyna Janus

W związku z posiadanymi środkami Kapituła Konkursu zdecydowała o ogłoszeniu uzupełniającego Konkursu ,, Bony edukacyjne” w celu wyłonienia dodatkowych czterech bonów.

Nabór uzupełniający potrwa do 10 lipca do 21 lipca 2023 r.

Uroczyste wręczenie Mini Grantów  oraz Bonów Edukacyjnych odbędzie się 4 lipca 2023 r. o godzinie 14:00 w Diecezjalnym Centrum Wolontariatu Caritas w Kielcach.

 

 

Mini Granty i Bony edukacyjne dofinansowane są przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Korpusu Solidarności
– Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego
na lata 2018 – 2030.