Koordynatorzy po szkoleniu online

wpis w: DCW | 0

W dniach 16-17 czerwca 2020 roku Diecezjalne Centrum Wolontariatu zorganizowało szkolenie online dla koordynatorów wolontariatu. Poprowadził je Damian Zegadło.

W szkoleniu wzięli udział koordynatorzy wolontariatu w placówkach pomocowych oraz koordynatorzy wolontariatu szkolnego.

Tematyka zajęć obejmowała podstawy wiedzy o wolontariacie, specyfikę wolontariatu długoterminowego oraz założenia Korpusu Solidarności. Nie zabrakło także bloku ukazującego rolę koordynatora grupy wolontariuszy i sposobów rozwoju wolontariatu. Pomimo trudniejszej formy realizacji warsztatów była stworzona także przestrzeń do zadań grupowych i zadawania pytań.

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.