Kwalifikacje do bycia wolontariuszem?

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we WłoszczowieSerce, aby kochać i ręce, aby służyć.

26 października 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie odbyły się warsztaty nt. wolontariatu. Prowadził je pan Damian Zegadło – koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. W szkoleniu wzięło udział 27 uczniów należących do Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunem, panią Edytą Ziobroń.

W trakcie spotkania dowiedzieliśmy się jakie cechy powinien mieć wolontariusz, czym wolontariat różni się np. od filantropii, kto może być wolontariuszem, gdzie możemy działać. – Choć praca w wolontariacie nie była dla mnie czymś nowym, szkolenie to okazało się bardzo pomocne. Niewątpliwie poszerzyło ono moje horyzonty nt. wolontariatu i dowiedziałam się, jak lepiej mogę wykorzystać swój potencjał i umiejętności, by służyć innym – opowiada Aleksandra Tatar, kilkuletnia działaczka SKW.

Podczas szkolenia prowadzący przytaczał przykłady ze swojej pracy wolontaryjnej, a i uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami.

Szkolne Koło Wolontariatu – Szkolne Koło Caritas

Po szkoleniu młodzież wraz z opiekunem SKW zdecydowała o przekształceniu SKW w Szkolne Koło Caritas, co ułatwi funkcjonowanie formalno-prawne i niesienie pomocy potrzebującym. Dzięki temu będziemy mieli możliwość współpracy z innymi instytucjami. Uwieńczeniem warsztatów było powołanie na terenie ZSP nr 2 we Włoszczowie Szkolnego Koła Caritas. Opiekunem koła została pani Edyta Ziobroń a asystentem kościelnym – ks Sebastian Nocoń. wolontariat kielce