Miłosierni do końca

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

Rusza nowy projekt realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej a współfinansowany przez Caritas Polska. Zakłada on zaangażowanie 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami (4) w wolontariat na rzecz osób starszych w hospicjach i zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego.

4 zespoły wolontariuszy (wraz z opiekunami) po rekrutacji i spotkaniu posłania (formacyjne) przejdą wstępne szkolenie poszerzające wiedzę na temat wolontariatu (praw i obowiązków wolontariusza oraz form działania w wolontariacie) oraz warsztat fotograficzno-filmowy. Następnie zostanie wraz z nimi ustalony termin i miejsce wyjazdu na działania wolontaryjne do jednego z hospicjów (Puck, Licheń, Kraków, Wilno), w których prężnie rozwinął się wolontariat i prowadzone są efektywne działania fundraisingowe. W każdym z hospicjów zespół 5 młodych i opiekun podejmą konkretne działania wolontaryjne przez 5 dni. Ten czas pozwoli poznać specyfikę placówki, nawiązać relację z pracownikami i tamtejszymi wolontariuszami oraz przygotować materiał zdjęciowy, filmowy i dziennikarski. Na koniec września odbędzie się spotkanie w Hospicjum w Kielcach, podczas którego wszystkie zespoły podzielą się swoimi doświadczeniami z wyjazdowego wolontariatu. Wraz z trenerem ustalą także plan działań wolontaryjnych na rzecz osób starszych z hospicjum lub zakładów opiekuńczo-leczniczych w Kielcach i okolicy, który będą realizować przez kolejne 6 miesięcy (min. 30 h). Przed rozpoczęciem działań zostanie przeprowadzone także szkolenie warsztatowe z psychologiem i fizjoterapeutą. Zadaniem zespołów wolontaryjnych będzie także przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz pomocy osobom starszym, chorym oraz działań fundraisingowych, których efektem będzie spełnienie konkretnego marzenia jednego z poznanych podopiecznych.

Na koniec projektu zostanie zorganizowane spotkanie, na które zostaną zaproszeni nauczyciele z regionu, księża. Młodzi wolontariusze oraz opiekunowie (beneficjenci) zaprezentują na nim efekty swoich działań i opowiedzą o tym jak projekt „Miłosierni do końca” wpłynął na ich życie.

Chętnych do projektu prosimy o kontakt z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu do 20 kwietnia 2017 r.