Młodzi przykładem dla innych

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

W grudniowy piątek 16 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki w Kielcach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Pomagam na maksa – wolontariat uczniowski w służbie osobom chorymi niesamodzielnym” realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej i współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zebrani goście zostali przywitani przez gospodarza miejsca, ks. dyrektora Jacka Kopcia. Założenia projektowe zaprezentował koordynator Damian Zegadło. Następnie głos zabrał Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, który podkreślił wartość zaangażowania się uczniów w działania wolontaryjne.

Głównym punktem spotkania była prezentacja zespołów wolontaryjnych z 5 szkół: ZPO Piekoszów, ZPO Łosień, ZSPPiG Tumlin, ZSM Kielce, ZSK Kielce. Młodzi wolontariusze opowiadali o swoich działaniach na rzecz różnych placówek pomocowych z regionu: Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, Domu Samotnej Matki w Wiernej Rzece, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach.  Zaprezentowane zostały także spoty przygotowane przez uczniów zachęcające do podejmowania działalności społecznej.

Całość spotkania podsumował ks. Krzysztof Banasik, z-ca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej. Podkreślił duże zaangażowanie opiekunów grup wolontaryjnych, którzy zachęcali, wspierali i czuwali nad całością.

Oprócz beneficjentów projektu w spotkaniu wzięli także udział opiekunowie Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej. Wszyscy zebrani podkreślali dużą wartość projektu, który mobilizował do stałych działań wolontaryjnych. Podziękowania dla wolontariuszy skierowała także Małgorzata Kudła, kierownik ŚDS w Kielcach, która wyraziła nadzieję, że ich współpraca nie skończy się razem z zakończeniem projektu. Wolontariat kielce