Nabór organizacji do procesu certyfikacji wolontariatu!

wpis w: DCW | 0

Zapraszamy organizatorów wolontariatu (instytucje, szkoły, organizacje ngo) do udziału w procesie uzyskania certyfikatu Korpusu Solidarności. Szczególną troską chcemy otoczyć organizacje i instytucje, które współpracują z wolontariuszami,   planujące rozszerzyć tę współpracę i te, które już uwierzyły w siłę sprawczą ochotników. Naszym celem jest zadbanie o rozwój wolontariatu długoterminowego. Ta forma wolontariatu wymaga szczególnej dbałości organizacji o podopiecznych, współpracowników i wolontariuszy. Tym placówkom proponujemy przystąpienie do procesu certyfikacji organizacji pod kątem właściwej organizacji i zarządzania wolontariatem.

Wierzymy, że wsparcie organizacji współpracujących z wolontariuszami poprzez standaryzację ich działalności wolontariackiej, ułatwi i usprawni tą współpracę oraz podniesie jakość pracy w zakresie wolontariatu. Dzięki certyfikacji możliwe będzie m.in. ujednolicenie systemu współpracy i angażowania wolontariuszy do długoterminowej aktywności wolontariackiej, upowszechnianie „dobrych praktyk”, integracja instytucji prowadzących aktywne działania dla wolontariuszy oraz docenianie Państwa działalności – planujemy szereg działań rozwojowych dla certyfikowanych organizacji i wolontariuszy. Organizacje i placówki, które pozytywnie ukończą ten proces  uzyskają certyfikat jakości.

Placówka, która zamierza poddać się certyfikacji deklaruje tym samym przystąpienie do Korpusu Solidarności.

Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia procesu certyfikacji organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami pod skrzydłami Korpusu Solidarności.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1qe60GgTcjcQ0dE3XsodduLpnzhVKI-ZjU9i2vO0DD0s/edit

lub na naszej stronie www.wolontariat.caritas.kielce.pl bądź na naszym Facebooku.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.11.2021

W razie pytań pozostajemy do pełnej dyspozycji

Monika Wilk

Koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu

664-031-039

 

Zadanie sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków “Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.