Opiekunowie SKC szkolili się zdalnie

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

Tradycyjnie na początku każdego semestru opiekunowie Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej spotykają się na konferencji szkoleniowej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną szkolenie 22 stycznia 2021 roku odbyło się online na platformie ZOOM, wzięło w nim udział ponad 30 nauczycieli.

Prowadzący konferencję łączyli się z biura Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Na początku ks. Krzysztof Banasik, z-ca dyrektora Caritas przybliżył dwa uczynki miłosierdzia: “Podróżnych w dom przyjąć” i “Strapionych pocieszać”, których realizację zaplanowano w programie SKC na ten semestr szkolny.

Podsumowano dwie akcje wolontariuszy: “Życzę Ci…” – przygotowanie kartek świątecznych dla pacjentów hospicjum oraz “Stopy Ogrzane Miłością” – zbiórka skarpet dla osób bezdomnych. Swoje podziękowania w imieniu potrzebujących przekazała s. Teresa Pawlak z Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie.

Propozycje akcji i działań na nowy semestr zaprezentował Damian Zegadło, koordynator DCW w Kielcach. Wśród nich znalazły się m.in. akcja “Rozpal nadzieję na nowe życie”, konkurs na plakat “Nadzieje niesie radość” czy pomysły inicjatyw w ramach Tygodnia Miłosierdzia. O działaniach w ramach Pól Nadziei opowiedziała Monika Wilk, a o projektach w ramach “Laudato Si” – Kamila Piotrowicz. Należy podkreślić, że Szkolne Koła Caritas Diecezji Kieleckiej wykazują duże zainteresowania działaniami wolontaryjnymi, także w czasie pandemii i edukacji zdalnej.