Parafialne Zespoły Caritas na spotkaniu w Busku- Zdroju

wpis w: Parafialne Zespoły Caritas | 0

W niedzielę 1 października 2017 r. w parafii św. Brata Alberta w Busku- Zdroju odbyło się diecezjalne spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas. Miejsce to wybrano ze względu na przeżywany Rok Świętego Brata Alberta. Eucharystii przewodniczył ks. dr Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej. Wraz z ks. prałatem Janem Tusieniem – proboszczem parafii św. Wojciecha w Kielcach modlili się w intencji Parafialnych Zespołów Caritas i dzieł miłosierdzia przez nie podejmowanych. Po nabożeństwie, ks. dziekan Marek Podyma – proboszcz miejscowej parafii opowiedział o historii powstania kościoła i dziełach podejmowanych przez wspólnotę parafialną w duchu albertyńskim. Następnie w domu parafialnym odbyło się spotkanie formacyjne w którym uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu PZC z diecezji kieleckiej. Ks. Słowik opowiedział o formach pomocy osobom bezdomnym w związku z nowymi rozwiązaniami prawnymi, a ks. Krzysztof Banasik- zastępca dyrektora przedstawił program „Spiżarnia Caritas”. Daje on możliwość pozyskiwania żywności z krótkim terminem ważności od producentów, hurtowników, supermarketów i przekazywania jej osobom potrzebującym w parafiach. Na zakończenie omówiono harmonogram działań PZC na najbliższe miesiące. Spotkanie zwieńczył poczęstunek przygotowany przez miejscową grupę Caritas w pięknej Izbie Chleba.