Podsumowanie Wakacyjnej Akcji Caritas

wpis w: DCW | 0

770 dzieci skorzystało z tegorocznych kolonii i półkolonii w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas Diecezji Kieleckiej. Przeprowadziliśmy 6 dwunastodniowych turnusów dla dzieci z regionu świętokrzyskiego (4 w Chłapowie nad Morzem Bałtyckim i 2 w Zakopanem), na których wypoczywało 564 dzieci oraz obóz edukacyjny w Kaczynie k. Kielc dla 86 dzieci polonijnych z Białorusi. Wakacyjną Akcją Caritas objęte zostały głównie dzieci z rodzin doświadczających trudności materialnych, z rodzin dysfunkcyjnych i dzieci z terenów wiejskich. Kadrę turnusów stanowili kierownicy, wychowawcy, duszpasterze, animatorzy muzyczni i pielęgniarki (w sumie 65 osób). Na koloniach realizowany był autorski program wychowawczy i profilaktyczny „Żyj z zasadami”,mający na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Ofertę kolonijną Caritas uzupełniał wypoczynek w miejscu zamieszkania. W Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie przeprowadzone zostały dwa turnusy dwutygodniowych półkolonii dla 120 dzieci, które uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych, rekreacyjnych, wycieczkach krajoznawczych. Również świetlice środowiskowe Caritas przeprowadziły w wakacje ciekawe zajęcia dla swoich podopiecznych.

Wypoczynek przebiegł bezpiecznie i radośnie. Mamy nadzieję, że dzieci z bagażem pięknych wspomnień i nową energią rozpoczną nowy rok szkolny.

Kolonie Caritas są zapewne jedną z największych akcji wakacyjnych dla dzieci w regionie świętokrzyskim, prawie w całości dostępną nieodpłatnie. Jest to możliwe dzięki środkom pochodzącym z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz wsparciu Kuratorium Oświaty w Kielcach i Krakowie, Senatu RP oraz samorządów gmin Jędrzejów, Słomniki, Miechów i Kielce.