Pomóż dzieciom na Bliskim Wschodzie!

wpis w: DCW | 0

Zapraszamy wszystkie szkoły, parafie, zakłady pracy do włączenia się w akcję wspierania dzieci z państw ogarniętych kryzysem – Syrii i Libanu, pod hasłem „Kolega-koledze”. Jest to ogólnopolska akcja organizowana przez Caritas Polska, do której przystąpiła także Caritas Kielecka, polegająca na zbiórce przyborów szkolnych dla dzieci z Syrii i Libanu.

Obecna trudna sytuacja gospodarcza i polityczna na Bliskim Wschodzie sprawia, że dzieci mają utrudniony dostęp do edukacji, bądź nie mają jej w ogóle. Każda wyprawka szkolna przekazana dzieciom z krajów objętych kryzysem pozwoli na zminimalizowanie problemów i zapewnienie udziału w zajęciach edukacyjnych. W zbiórkę może włączyć się każdy, ale w sposób szczególny zapraszamy do udziału w tej akcji Szkolne Koła Caritas oraz wszystkie szkoły z naszej diecezji, aby uczniowie wspierali swoich rówieśników w Syrii i Libanie. Zebrane przez naszą Caritas wyprawki szkolne zostaną pod koniec października przekazane do Caritas Polska, a stamtąd transportem lotniczym zostaną dostarczone do Libanu, gdzie będą dystrybuowane do potrzebujących dzieci.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI I PODSTAWOWE INFORMACJE:

  • 09.-12.10 zbiórka artykułów szkolnych w szkołach i parafiach
  • do 20.10. dostarczenie lub wysyłka wyprawek do Diecezjalnego Centrum Wolontariatu ul. Mała 17/3, Kielce
  • do 30.10. nasza Caritas przekaże zebrane wyprawki do Caritas Polska, skąd transportem lotniczym trafią do Libanu i Syrii.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej ze strony Caritas Diecezji Kieleckiej:
Monika Wilk tel. 664-031-039