SKC Brynica wspiera osoby niepełnosprawne

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

3 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Brynicy odbyło się spotkanie integracyjne uczniów z osobami chorymi – niepełnosprawni. Swoją obecnością zaszczycili ich chorzy z Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie wraz z dyrektorem ks. Janem Jagiełko oraz przedstawiciele Hospicjum św. Matki Teresy w Kielcach z p. kierownik Marią Ptak oraz pracownikami p. Ulą i p. Izą również. Przybyła także p. Krystyna z synem Kamilem. Uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, przekazali życzenia oraz prezenty w postaci wózka inwalidzkiego, balkoniku, papieru ksero.

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas służyli swoją pomocą. Zaproszeni goście podzielili się z nimi swym doświadczeniem. Spotkanie przebywało w atmosferze radości, śpiewu, muzyki i tańca. Celem tego spotkania było zaangażowanie uczniów w niesienie pomocy chorym – niepełnosprawnym. Koordynatorem była p. Joanna Jaworska z wolontariuszami Szkolnego Koła Caritas i Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Agatą Paździerz.