Szkolenie koordynatorów wolontariatu Caritas

wpis w: DCW | 0

Koordynatorzy Wolontariatu CaritasCentrum Okopowa w Warszawie w dniach 10-11 października 2016 r. gościło 19 diecezjalnych koordynatorów wolontariatu Caritas. Wziął w nim udział także Damian Zegadło, koordynator DCW Kielce. Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach „Jak motywować wolontariuszy?” prowadzonych przez Katarzynę Ornarowicz – trenera, animatora społeczno-kulturalnego, doradcę zawodowego specjalistę w zakresie zarządzania.

W czasie tych dwóch dni pojawiły się elementy budowania zespołu, sposoby rozwiązywania problemów oraz sylwetka dobrego koordynatora. Nie zabrakło także wymiany doświadczeń i pomysłów na nowe działania wolontaryjne.  wolontariat kielce