XII Kongres Stowarzyszeń

wpis w: DCW | 0

17 października 2018 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej odbył się XII Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego pt. „Między pasją a niewolnictwem. Praca w NGO”. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy, sprzyjającej pracy stowarzyszeń oraz nawiązywania nowych kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi.

Gościem specjalnym spotkania był Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW, który przybliżył zebranym działalność Narodowego Instytutu Wolności. Przygotowane zostały dwie formy dyskusyjne: debata oksfordzka„puste krzesło”. W pierwszej z nich jedną ze stron była reprezentacja Caritas Diecezji Kieleckiej: ks. Krzysztof Banasik, z-ca dyrektora, Damian Zegadło, koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu i Katarzyna Wrona, wolontariuszka.