Miłosierdzie w wykonaniu SKC

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

W dniu 16 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej. Tym razem nauczyciele zostali zaproszeni do Schroniska dla Bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Kielcach.

Tematem głównym spotkania było „Miłosierdzie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Na początku kierownik schroniska Grzegorz Gruba przybliżył specyfikę placówki. Później głos zabrał ks. Krzysztof Banasik, z-ca dyrektora Caritas, który wygłosił wykład nt. Specyfika zjawiska bezdomności.

Drugą część spotkania poprowadził Damian Zegadło, koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu. Na początku omówione zostały różne pomysły na działania wolontaryjne na rzecz osób bezdomnych. Później zaprezentował założenia konkursu na małe granty pt. „Skrzynka Miłosierdzia” ogłoszonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej dla Szkolnych Kół Caritas.

Obejmuje on trzy obszary:

  • realizacja dzieła miłosierdzia na rzecz konkretnej grupy potrzebujących: dzieci, starszych, osób chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych itp.;
  • działania na rzecz podniesienia swoich kompetencji w ramach podejmowanej działalności wolontaryjnej: szkolenia, warsztaty, wyjazdy, spotkania, wizyty studyjne itp.;
  • promocja aktywności wolontaryjnej w środowisku: imprezy plenerowe, konkursy, spotkania, prelekcje, materiały promocyjne itp.

Ostatnim punktem konferencji szkoleniowej było zaprezentowanie materiałów multimedialnych do wykorzystania w trakcie Roku Świętego Brata Alberta.

Spotkanie zakończyło zwiedzanie schroniska i słodki poczęstunek. wolontariat kielce

Szczegóły konkursu „Skrzynka Miłosierdzia” znajdziesz TUTAJ!