Skrzynka Miłosierdzia

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

KOMUNIKAT „SKRZYNKA MIŁOSIERDZIA” SKC DIECEZJI KIELECKIEJ 2019

Komunikat

Wyniki konkursu „Skrzynka Miłosierdzia” – Edycja 2019

Caritas Diecezji Kieleckiej rozstrzygnął Konkurs na małe granty “Skrzynka Miłosierdzia”.

Do dofinansowania zostały wybrane projekty:

„Chorych nawiedzać” – SP w Polichnie

„Dzielmy się miłością” – SP w Iwanowicach

„Lubię pomagać” – SP w Olesznie

Wyniki Konkursu 2019

Konkurs dla SKC

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza Szkolne Koła Caritas do wzięcia udziału w Konkursie na małe granty „Skrzynka Miłosierdzia„. Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach:

  • realizacja dzieła miłosierdzia na rzecz konkretnej grupy potrzebujących: dzieci, starszych, osób chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych itp.
  • działania na rzecz podniesienia swoich kompetencji w ramach podejmowanej działalności wolontaryjnej: szkolenia, warsztaty, wyjazdy, spotkania, wizyty studyjne itp.
 • promocja aktywności wolontaryjnej w środowisku: imprezy plenerowe, konkursy, spotkania, prelekcje, materiały promocyjne itp.

Termin składania ofert upływa dnia 16 października 2019 roku.

 

  Regulamin Konkursu
  Formularz Oferty

 

Wyniki konkursu „Skrzynka Miłosierdzia” – Edycja 2018

Caritas Diecezji Kieleckiej rozstrzygnął Konkurs na małe granty “Skrzynka Miłosierdzia”.

Do dofinansowania zostały wybrane projekty:

„Inne spojrzenie” – I LO w Jędrzejowie

„Dobro, które wraca” – ZPO w Piekoszowie

„Jestem, chcę, wspieram” – ZPO w Łosieniu

Wyniki Konkursu 2018
  Inne spojrzenie – SKC Jędrzejów
 „Jestem, chcę, wspieram” – projekt SKC Łosień
Projekt SKC Piekoszów

„Skrzynka Miłosierdzia” – Edycja 2018

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza Szkolne Koła Caritas do wzięcia udziału w Konkursie na małe granty „Skrzynka Miłosierdzia” – edycja 2018. Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach:

 • realizacja dzieła miłosierdzia na rzecz konkretnej grupy potrzebujących: dzieci, starszych, osób chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych itp.
 • działania na rzecz podniesienia swoich kompetencji w ramach podejmowanej działalności wolontaryjnej: szkolenia, warsztaty, wyjazdy, spotkania, wizyty studyjne itp.
 • promocja aktywności wolontaryjnej w środowisku: imprezy plenerowe, konkursy, spotkania, prelekcje, materiały promocyjne itp.

Termin składania ofert upływa dnia 12 kwietnia 2018 roku do godziny 16.00.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin

Wyniki konkursu dla SKC 2017

Caritas Diecezji Kieleckiej rozstrzygnął Konkurs na małe granty „Skrzynka Miłosierdzia”. Wpłynęło 7 ofert ze Szkolnych Kół Caritas. Do dofinansowania zostały wybrane projekty:

– „Franio, Krysia i Marysia dziś przytulą swego misia” – SKC w ZPO w Łosieniu

– „Warto być dobrym! Szkoła promująca wolontariat” – SKC w SP i PG w Poskwitowie

– „Pomoc Michałkowi” – SKC w SP w Polichnie.

Szczegółowe informacje w załączniku – Wyniki Konkursu 2017.

Wyniki Konkursu 2017.
„Franio, Krysia i Marysia dziś przytulą swego misia” – SKC Łosień
„Warto być dobrym” – Dzień Wolontariatu w Poskwitowie
„Pomagamy Michałkowi” – projekt SKC Polichno

Konkurs „Skrzynka Miłosierdzia” 2017

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza Szkolne Koła Caritas do wzięcia udziału w Konkursie na małe granty „Skrzynka Miłosierdzia„. Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach:

  • realizacja dzieła miłosierdzia na rzecz konkretnej grupy potrzebujących: dzieci, starszych, osób chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych itp.
  • działania na rzecz podniesienia swoich kompetencji w ramach podejmowanej działalności wolontaryjnej: szkolenia, warsztaty, wyjazdy, spotkania, wizyty studyjne itp.
 • promocja aktywności wolontaryjnej w środowisku: imprezy plenerowe, konkursy, spotkania, prelekcje, materiały promocyjne itp.

Termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2017 roku.

Regulamin konkursu
Formularz oferty